Home
Od rozvoje znalostí k inovacím
Udělená a zapsaná průmyslová práva UTB ve Zlíně od 1.1.2003 do 30.6.2017 Tisk

V letošním roce bylo k 30.6.2017 uděleno 11 patentů a 4 užitné vzory. Celkově bylo UTB uděleno a zapsáno přes 300 průmyslových práv. Největší podíl tvoří užitné a průmyslové vzory, dále patenty i ochranné známky. Celkem bylo za UTB podáno přes 370 přihlášek průmyslových práv v ČR a zahraničí.

alt