Home
Od rozvoje znalostí k inovacím
Nárůst počtu přihlášek průmyslových práv UTB v roce 2017 Tisk

V roce 2017 bylo podáno 24 přihlášek průmyslových práv UTB ve Zlíně, což je oproti  roku 2016 mírný nárůst, jednalo se o přihlášky: vynálezů (11), užitných vzorů (12) a průmyslového vzoru (1).

Z 11 přihlášek vynálezů, bylo podáno: v ČR (7), ve světě (PCT 3) a Evropský patent (1).

Celkem bylo již za UTB podáno téměř 400 přihlášek průmyslových práv.

altAutor: Ing. Přemysl Strážnický