Home
Od rozvoje znalostí k inovacím
Průmyslová práva UTB v roce 2017 Tisk

Přihlášky průmyslovým práv byly v roce 2017 z těchto součástí UTB: Fakulta technologická (6), Centrum polymerních systémů (4), Fakulta aplikované informatiky (2), Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech (3), Fakulta managementu a ekonomiky (1), Univerzitní institut (1), dále byly podány společné přihlášky: Fakulty managementu a ekonomiky s Univerzitním institutem (1) a Fakulty multimediálních komunikací s Fakultou krizového řízení (1), Centra polymerních systémů s Univerzitním institutem (2), Centra polymerních systému s firmami (3).

V roce 2017 bylo uděleno 15 patentů ČR, zapsáno 9 užitných vzorů ČR a 1 průmyslový vzor Společenství EU.

Z udělených patentů v roce 2017 můžeme jmenovat například tyto:

 • FT - Nutraceutická potravinářská směs – 306520 - Mlček J., Sumczynski D.
 • CPS - Hybridní feromagnetické plnivo a polym. mag. kompozit na jeho bázi – 306550 - Kazantseva N.E., Sapurina I.Y., Stejskal J., Sáha P., Vilčáková J.
 • CPS - Nanočástice stříbra se zlepšenými vlastnostmi, zejména pro ekologicky příznivé aplikace u senzorů – 306647 - Palem R., Saha N., Sáha P., Sáha T., Shimoga D.
 • UNI - Zařízení pro 3D skenování prostorových objektů, zejména chodidla a přilehlých částí lidské nohy – 306756 - Barešová P., Krátký P., Sáha P., Bartoníková I, Dorotíková Z.N.
 • CPS - Biomateriál na bázi hydrogelu citlivý na magnetické podněty, způsob jeho přípravy a použití – 306793 - Saha N., Shah R., Sáha T., Sáha P.
 • FAME - Způsob výroby integrálních dílců na bázi lehčeného polystyrenu se zabudovanými funkčními a/nebo ozdobnými prvky – 306893 - Briš P., Kuběna J.
 • CPS - Způsob syntézy nanokompozitu obsahujícího magnetické nanočástice na bázi oxidu železitého a polyelektrolyt tvořený ligninsulfonovou kyselinou nebo jejími – 306931 - Kuřitka I., Bhagwat S., Sáha P.
 • FLKŘ + FMK - Ekologické alabastrové sklo – 307041 - Dostál J., Hřebíček M., Kopřiva O., Stanický P., Strnadel O.
 • FT - Manipulační zařízení pro lahve – 307103 - Dastych D.

Ze zapsaných užitných vzorů v roce 2017 se jedná například:

 • CPS - Topná / chladící plocha s rovnoměrným rozvodem tepla ze zdroje – 30540 - Minařík A., Smolka P., Minařík M., Mráček A., Wrzecionko E.
 • CEBIA TECH - Ruční poklepový nástroj s výměnným a otočným tlukem – 30782 - Stoklásek P., Mizera A., Maňas, D., Maňas, M.
 • CPS - Kompozice materiálu na bázi polylaktidu a funkcionali-zovaného aditiva s urychlenou rozložitelností v podmínkách abiotické hydrolýzy – 31074 - Kucharczyk P., Stloukal P., Sedlařík V.
 • FAI - Zařízení k vytváření tónů na základě snímané polohy těles v prostoru – 31108 - Křesálek V., Navrátil M.
 • FT - Přírodní révový nápoj na bázi červeného moštu modrých hroznů révy vinné – 31257 - Fic V., Kuchař O., Snopek L., Škrovánková S.

Zapsaný průmyslový vzor Společenství EU: - FAME - Vrhací židle - 004054385-0001 - Melichárek, Z.

V roce 2017 byly uzavřeny 2 licenční smlouvy, k užitnému vzoru ČR a know-how.

Vypracoval: Ing. Přemysl Strážnický

Dne: 12. 1. 2018