Home
Od rozvoje znalostí k inovacím
Nabídka technologií 2010 Tisk

  1. Rukojeť řezného nástroje
  2. Klip držák sklenic na nápoje
  3. Suchá substance hydrogelu pro krytí ran
  4. Kosmetický polymerní gel s hojivými účinky
  5. Zařízení pro pasterizaci nápojů, především piva
  6. Obaly na cukrovinky

 

 1. Rukojeť řezného nástroje

(FT – Ing. Martin Křůmal, Ústav výrobního inženýrství)

 Jedná se o speciální design rukojeti s důrazem kladeným především na ergonomické vlastnosti technických řezných nástrojů. Hlavním kladem je zvýšená ochrana pracovníků v důsledku minimalizace rizik vzniku úrazů, jako jsou řezné či bodné rány.

nabidka_technologii_2010_20101101_1172689770

Druh PPO: zaregistrovaný průmyslový vzor Společenství – platný dokument

 

2. Klip držák sklenic na nápoje

(FT – Ing. Michal Staněk, Ph.D., Ústav výrobního inženýrství)

 Jedná se o unikátní řešení drobného obslužného zařízení, jež umožňuje jednoduché a efektivní řešení na rauty, recepce, firemní večírky či všechny další oslavy. Držák sklenic (i příborů) dovoluje bezpečně i elegantně současně konzumovat pokrmy a nápoje.

nabidka_technologii_2010_20101101_1561515308

Řešení je vhodné pro cateringové společnosti nebo velké restaurační zařízení, jejichž klientům zpříjemní poskytované služby. Ti již nemusí vyhledávat dočasnou odkládací plochu a s využitím tohoto výrobku nejsou nepříjemně omezeni v dalším pohybu.

 Druh PPO: zaregistrovaný průmyslový vzor Společenství – platný dokument

 

 3. Suchá substance hydrogelu pro krytí ran

(UNI, FT – Ing. Tomáš Sáha, doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D., Ústav aplikovaného výzkumu, Centrum polymerních materiálů)

Hydrogely jsou obecně využívány pro lékařské účely zejména v oblasti ošetřování popálenin či velmi poškozených tkáních. V současnosti jsou však na trhu dostupné především v mokré formě, s vysokým obsahem vody. Tato forma neumožňuje dlouhodobější skladování, s čímž se vážou i poměrně vysoké finanční náklady na dopravu. Stejně tak je problematické udržet sterilní aseptické podmínky a zabránit množení bakterií

 Oproti tomu suchá substance hydrogelu pro krytí ran značně minimalizuje tyto nevýhody. V důsledku notně nižšího obsahu vody dochází ke ztížení množení bakterií, prodloužení životnosti a tím i spojených finančních nákladů. Nespornou výhodou je také možnost částečné absorpce exudátů (výpotků a obdobných tekutin) v průběhu hojícího procesu, jež urychlují samotné hojení a navozují komfortnější pocity pacientů.

 Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument

 

4. Kosmetický polymerní gel s hojivými účinky

(UNI, FT – Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D., doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D., Ústav aplikovaného výzkumu, Centrum polymerních materiálů)

Tento kosmetický polymerní gel vyrobený z jedinečné kombinace látek výrazně regeneruje pokožku. Mezi základní složky patří MUMIO, které se vyznačuje vysoce léčivými schopnostmi. Gel je určen k použití především jako zevní hojivý prostředek nejen při poranění nebo zánětech kůže, ale vykazuje také podpůrný léčivý účinek při řadě obtížně zvladatelných nebo chronických onemocněních typu křečové stavy svalstva či nemoci oběhového ústrojí. Výsledná gelová substance má při vnějším použití stabilní konzistenci umožňující dlouhodobě spolehlivé působení na postiženém místě.

 Výhodou tohoto kosmetického polymerního gelu je i jeho odolnost a nenáročnost při skladování (dobře snáší pokojovou teplotu v případě zamezení přístupu světla).

 Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


5. Zařízení pro pasterizaci nápojů, především piva

(FAI – Ing. Martin Sobolík, Ústav bezpečnostního inženýrství)

Zpracovatelská jednotka pro plynulý rovnoměrný ohřev a chlazení sady vložených předmětů je určena zejména pro pasterizaci piva v lahvích. Lze ji však využít i pro další provozy, kde je nutné podrobit větší množství výrobků řízenému ohřevu na danou teplotu a následnému šetrnému chlazení. Jedná se např. o mlékárenské provozy (pasterizace mléka), zpracování dalších alkoholických nápojů či dalších potravin.

 Toto zařízení je oproti v současnosti využívanému přístrojovému vybavení, díky speciálnímu aplikovanému řídicímu systému, značně rozměrově i energeticky racionálnější. Dochází tak k významné úspoře pořizovacích i provozních nákladů. Řešení také umožňuje využití části vzniklé tepelné energie (při přechodu z ohřevu na chlazení) pro další účely.

 Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument

 

6. Obaly na cukrovinky

(FMK – Pavlína Jašková, dr. ak. soch. Rostislav Illík, Ústav reklamní fotografie a grafiky)

Jedná se o atraktivní balení, které netradičním způsobem zajistí mobilní přenos drobných cukrovinek. Použitý design umožňuje přenášení v kapsách či zavěšené na krku. Neotřelé grafické a střihové řešení obalů je určeno především pro dětské a mladé zákazníky. Tento design byl dokonce oceněn na soutěži Mladý obal 2010, kde získal 2. místo v kategorii Produktový obal (návrh obalu na sladkosti).

 Druh PPO: zaregistrovaný průmyslový vzor Společenství – platný dokument

nabidka_technologii_2010_20101101_1922448195

nabidka_technologii_2010_20101101_1159316286

nabidka_technologii_2010_20101101_1612860628