Home Duševní vlastnictví a transfer technologií
Duševní vlastnictví a transfer technologií Tisk

Zabezpečení právní ochrany k výsledkům výzkumu, vývoje a inovací je velmi důležitou, nicméně zatím často podceňovanou částí výzkumných aktivit. Stejně důležité je také porozumění procesu přenosu výsledků do praxe a jeho realizace. Až uplatnění výsledků výzkumu, vývoje a inovací v praxi, tzn. jejich užití konečnými uživateli a spotřebiteli, je tím pravým zhodnocením zdlouhavé a náročné vědecké práce.

Tato sekce webu poskytuje ucelený přehled o činnosti Centra transferu technologií na UTB ve Zlíně, o možnostech ochrany výsledků tvůrčích činností, o problematice komerčního využití chráněných výsledků ve vlastnictví UTB ve Zlíně a jejich propagaci.

Pro lepší orientaci je sekce dále rozdělena na: