Home Duševní vlastnictví a transfer technologií Aktuality Ukončení výzvy č. 3.3 - Centra transferu technologií - zapojení UTB ve Zlíně
Ukončení výzvy č. 3.3 - Centra transferu technologií - zapojení UTB ve Zlíně Tisk
Úterý, 01. února 2011

 

Dne 28. 1. 2011 ve 12:00 byl ukončen příjem projektových žádostí do výzvy vyhlášené v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Celkem bylo do Výzvy číslo 3.3 - Centra transferu technologií  na Řídicí orgán doručeno 18 projektových žádostí. Vyhlášená alokace pro tuto výzvu činí 1 mld. Kč, přičemž celková požadovaná dotace všech projektových žádostí činí v součtu 817 mil. Kč.

Do této výzvy se zapojila rovněž UTB ve Zlíně, která předložila projektovou žádost pod názvem "Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně".

Seznam podaných projektů