Home Duševní vlastnictví a transfer technologií Aktuality Základy autorského práva pro pracovníky VŠ
Základy autorského práva pro pracovníky VŠ Tisk
Pondělí, 06. června 2011

Síť projektových kanceláří České republiky pořádá 23. června 2011 workshop na téma "Základy autorského práva pro pracovníky VŠ".

Obsah kurzu:

1) obecná část

a. autorské dílo,
b. autor, autorství, spoluautorství,
c. majetková a osobnostní práva autora, jejich trvání,
d. výjimky a omezení AP, tříkrokový test,
e. licence, licenční smlouva,
f. podlicence a postoupení licence,
g. smlouva o vytvoření díla,
h. počítačové programy.

2) autorské právo a VŠ

a. školní díla,
b. povinnost zveřejňovat kvalifikační práce dle ZVŠ vs. AZ,
c. RTV přijímače na kolejích a v pokojích pro pacienty fakultních nemocnic,
d. zaměstnanecká díla,
e. díla vytvořená na objednávku,
f. plagiátorství,
g. výjimky a omezení AP ve vztahu k výuce a výzkumu

O lektorovi:

Mgr. Martin Prokeš - zabezpečuje právní agendu JAMU a spolupracuje při tvorbě, novelizaci a vydávání vnitřních předpisů a vnitřních norem JAMU.

Více informací