Home Duševní vlastnictví a transfer technologií Aktuality Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI, 21.5.2015, Bratislava
Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI, 21.5.2015, Bratislava Tisk
Čtvrtek, 30. dubna 2015
Vážená pani/vážený pán, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Vás pozýva na záverečnú odpočtovú konferenciu národného projektu NISPEZ o e-zdrojoch pre vedu a výskum – s názvom Brána k vedeckému poznaniu otvorená VI. V tomto ročníku podujatia budú prezentované odpočty a dosiahnuté výsledky všetkých štyroch aktivít projektu NISPEZ. dátum konania: 21. máj 2015, 9.00 hod. miesto: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 2. p., konferenčná miestnosť, č. 235 pozvánka Viac informácií a registrácia je na: http://brana.cvtisr.sk/