Home Duševní vlastnictví a transfer technologií Aktuality TA ČR připravila jednotné zásady pro ochranu duševního vlastnictví
TA ČR připravila jednotné zásady pro ochranu duševního vlastnictví Tisk
Úterý, 18. srpna 2015

Tisková zpráva 18. srpna 2015

Zhruba o dvacet procent z možných výnosů přicházejí každoročně česká výzkumná pracoviště, protože si nedokáží ochránit výsledky své práce. Jsou to miliardy korun, které by jinak mohly sloužit k další podpoře výzkumu a zavádění jejich poznatků do praxe. Vyplývá to z podrobné analýzy, kterou na základě závěrů studie a několika kulatých stolů uskutečněných v loňském roce, zpracovala Technologická agentura České republiky (TA ČR). Ta nyní zavádí do praxe konkrétní kroky, které by měly vést k postupné nápravě.

„Problém vzniká z toho, že výzkumníci v České republice, na rozdíl od zahraničí, často nedokážou posoudit komerční hodnotu své práce,“ upozorňuje Martin Bunček, místopředseda TA ČR. A dokládá to příkladem, kdy výzkumné pracoviště spolupracovalo se státní finanční podporou se soukromou firmou zaměřenou na export do Číny. Příslušného výzkumníka oslovili kolegové z Číny a on se s nimi bezelstně rozdělil o získané poznatky. Firma, s kterou na výzkumu spolupracoval, tím následně přišla o obchodní příležitosti. „Jindy je zase výsledek komerčně využitelného výzkumu přímo publikován v zahraničních časopisech nebo ho čeští výzkumníci z vlastní iniciativy sami prezentují na konferencích. Tím ztrácí šanci na patentovou ochranu,“ vysvětluje Martin Bunček. Začarovaný kruh se uzavírá tím, že výzkumné organizace obvykle nepovažují komercializaci svých výsledků za prioritu a jejich financování z veřejných prostředků je závislé téměř výhradně na počtu a úrovni publikací jejich práce.

Dochází ale i k „drsnějším“ případům, kdy výzkumníci vynášejí výsledky práce do privátních firem, na nichž mají nějaký skrytý podíl. Ty pak státem dotované řešení patentují a mají z něj buď přímo komerční zisk, nebo ho za úplatu předají zahraniční firmě.

K nápravě tohoto nepříznivého stavu je potřeba celá řada opatření v oblasti vzdělávání, nastavení pravidel na ochranu duševního vlastnictví přímo ve výzkumných ústavech, zákonných úprav a změn v systému přidělování státních dotací na podporu zejména aplikovaného výzkumu. „Na základě výsledků provedené analýzy nyní standardně velmi přísně posuzujeme podmínky spolupráce v podpořených projektech a smlouvu o financování podepisujeme teprve poté, co jsou uzavřeny dohody mezi výzkumnou organizací a privátní firmou tak, aby bylo kvalitně ochráněné duševní vlastnictví,“ zdůraznil Martin Bunček. V případě složitých jednání sehrává TA ČR roli mediátora. Agentura zároveň připravila jednotná doporučení pro uzavření vyvážené smlouvy o spolupráci při řešení projektu výzkumu a vývoje a zásady pro ochranu duševního vlastnictví. S výsledky provedené analýzy a zpracovanými doporučeními pak seznamuje všechny relevantní instituce a organizace, kterých se tato problematika týká.

Problémy ochrany DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ v ČR (pdf, 400 kB)

Zdroj: http://www.upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/ta_cr_tz.html