Home Duševní vlastnictví a transfer technologií Aktuality Kurz "Základy průmyslově právní ochrany technických řešení"
Kurz "Základy průmyslově právní ochrany technických řešení" Tisk
Středa, 12. května 2010

Dne 11. 5. 2010 se uskutečnil v rámci projektu "Od rozvoje znalostí k inovacím" kurz "Základy průmyslově právní ochrany technických řešení", který byl určen především pro studenty, ale i pro akademické a vědecké pracovníky Fakulty technologické. Účastníci byli seznámeni s možnostmi průmyslově právní ochrany v ČR a zahraničí v návaznosti na vymezení hlavních rozdílů mezi autorskoprávní a průmyslově právní ochranou. Dále byla přiblížena struktura a obsah patentových informací jako cenného zdroje technických údajů, zejména ve volně dostupných databázích patentů a užitných vzorů.

 

Více informací naleznete v prezentacích jednotlivých přednášejících: