Home Duševní vlastnictví a transfer technologií Centrum transferu technologií
Centrum transferu technologií Tisk

Centrum transferu technologií poskytuje komplexní služby v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, konzultantskou a informační činnost ve věcech licencí a know-how, transferu technologií,  autorských práv a dalších souvisejících oblastí pro akademické a vědecké pracovníky, studenty i externí organizace při ochraně výsledků výzkumu a vývoje a jejich následném komerčním využití. Dále nabízí související služby a následnou evidenci v praxi využitelných výsledků výzkumu a vývoje, které nepodléhají zápisnému řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR - jedná se o výsledky typu poloprovoz, ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, specializované mapy, software či výzkumná zpráva.

Vedle poradenství, konzultací a odborných posudků v uvedených oblastech nabízí Centrum transferu technologií přímé zastupování klientů ve věci průmyslových práv před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO), Úřadem EUIPO (Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví) a WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví).

Nabídka chráněných řešení výzkumu UTB

Aktuální informace

Nabídka služeb – Interní klienti

Nabídka služeb – Externí klienti

Duševní vlastnictví a jeho ochrana

Transfer znalostí a technologií

 

Kontakty na pracovníky Oddělení patentů a licencí CTT:

Patentový zástupce
Ing. Dana Kreizlová
Tel.: +420 576 038 037; Mobil: +420 739 329 958
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Patentový zástupce
Ing. Jan Görig
Tel.: +420 576 038 037; Mobil: +420 739 329 959
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Specialista transferu technologií a licencí
Ing. Přemysl Strážnický
Tel.: +420 576 038 041; Mobil: +420 724 646 732
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Patentový zástupce
Ing. Jarmila Strážnická
Tel.: +420 576 038 022; Mobil: +420 724 646 732
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript