Home Duševní vlastnictví a transfer technologií Centrum transferu technologií
Centrum transferu technologií Tisk

Centrum transferu technologií poskytuje komplexní služby v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, konzultantskou a informační činnost ve věcech licencí a know-how, transferu technologií,  autorských práv a dalších souvisejících oblastí pro akademické a vědecké pracovníky, studenty i externí organizace při ochraně výsledků výzkumu a vývoje a jejich následném komerčním využití. Dále nabízí související služby a následnou evidenci v praxi využitelných výsledků výzkumu a vývoje, které nepodléhají zápisnému řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR - jedná se o výsledky typu poloprovoz, ověřená technologie, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika, specializované mapy, software či výzkumná zpráva.

Vedle poradenství, konzultací a odborných posudků v uvedených oblastech nabízí Centrum transferu technologií přímé zastupování klientů ve věci průmyslových práv před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO), Úřadem OHIM (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU) a WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví).

Nabídka chráněných řešení výzkumu UTB

Aktuální informace

Nabídka služeb – Interní klienti

Nabídka služeb – Externí klienti

Duševní vlastnictví a jeho ochrana

Transfer znalostí a technologií

 

Kontakty na pracovníky CTT:

Patentový zástupce
Ing. Dana Kreizlová
Tel.: +420 576 038 037; Mobil: +420 739 329 958
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Patentový zástupce
Ing. Jan Görig
Tel.: +420 576 038 037; Mobil: +420 739 329 959
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Referent transferu technologií
Ing. Přemysl Strážnický
Tel.: +420 576 038 041; Mobil: +420 724 646 732
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Patentový zástupce
Ing. Jarmila Strážnická
Tel.: +420 576 038 022; Mobil: +420 724 646 732
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript