Nabídka služeb – Externí klienti Tisk

CTT zajišťuje pro externí firmy odborné služby v oblasti průmyslově právní ochrany.

Vynálezy

 • rešerše v databázích Úřadu průmyslového vlastnictví, Evropského patentového úřadu (EPO), Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO)
 • zpracování podkladů pro udržování patentů v platnosti
 • odborné zpracování analýz a podání návrhu na zrušení patentu

Užitné vzory

 • rešerše v databázi užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví
 • zpracování podkladů k prodloužení platnosti užitného vzoru
 • zpracování podkladů a konzultace k návrhu na určení, žádosti o změnu v rejstříku
 • odborné zpracování analýz a podání návrhu na výmaz užitného vzoru

Průmyslové vzory

 • rešerše v databázi průmyslových vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví, rešerše v databázích průmyslových vzorů v zahraničí
 • zpracování podkladů k prodloužení platnosti průmyslového vzoru
 • zpracování podkladů a konzultace k návrhu na určení, žádosti o změnu v rejstříku
 • odborné zpracování analýz a podání návrhu na výmaz průmyslového vzoru

Ochranné známky

 • rešerše v databázích ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví, rešerše v zahraničních databázích, ochranné známky Společenství, Madrid Express Database
 • zpracování podkladů k žádosti o obnovu ochranné známky
 • zpracování podkladů k žádosti o změnu u ochranné známky
 • odborné zpracování analýz a podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti OZ