Duševní vlastnictví na UTB Tisk

Součástí duševního vlastnictví UTB jsou chráněné výsledky výzkumu a vývoje, především ve formě patentů, užitných a průmyslových vzorů a v neposlední řadě registrované ochranné známky a také autorská díla zaměstnanců a studentů univerzity. CTT spravuje portfolio duševního vlastnictví UTB ve Zlíně, asistuje při jeho ocenění, propagaci a následném komerčním využití. Je důležité si uvědomit, že rozhodnutí o publikaci výsledků tvůrčích činností může být krokem, který zabrání možnosti průmyslově právní ochrany. Každé chystané zveřejnění výsledků tvůrčích činností proto má být oznámeno CTT, které k němu vydá závazné stanovisko a po společné dohodě je vhodně upraven režim zveřejnění.