Nabídka technologií 2008 Tisk
  1. Hydrogel pro krytí ran
  2. Hybridní feromagnetické plnivo a polymerní magnetický kompozit na jeho bázi
  3. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou
  4. Zařízení k povrchovému opracování opravených polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů
  5. Katétr pro intracervikální inseminaci
  6. Zabezpečovací systém
  7. Ovladač pro více-složkovou manipulaci na rozhraní člověk-stroj
  8. Multifunkční plošný celek s využitím obnovitelných zdrojů energie
  9. Multifunkční lokomoční pomůcka pro handicapované

 

1. Hydrogel pro krytí ran

(FT – doc. MSc. Nabanita Saha Ph.D. a kol. – Centrum polymerních materiálů)

Tento hydrogel je určen především pro lékařské účely ošetřování spálenin a velkých ran. Má velmi dobré absorpční schopnosti, čímž významně zlepšuje podmínky hojícího procesu, není příliš lepivý k pokožce a poskytuje příjemný chladivý pocit, nevyžaduje žádné zvláštní nároky na skladování a jeho nespornou výhodnou je také velmi dobrá cenová dostupnost.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument, přihláška vynálezu ČR – v řízení


2. Hybridní feromagnetické plnivo a polymerní magnetický kompozit na jeho bázi

(FT – doc. MSc. Natalie Kazantseva Ph.D. a kol. – Centrum polymerních materiálů)

Vynález se týká hybridního feromagnetického plniva s vysokou magnetickou permeabilitou a dále polymerních magnetických kompozitů na bázi tohoto plniva. Polymerní magnetické kompozity jsou určeny hlavně pro uplatnění jako radioabsorbční materiály (RAM) pracující ve velmi vysokém frekvenčním (VVF) pásmu elektromagnetického záření. Hybridní feromagnetické plnivo je tvořeno magneticky měkkými částicemi o velikosti 10–300 µm na bázi feritů s nízkým polem krystalografické magnetické anizotropie, při čemž tyto částice jsou povrchově modifikovány strukturovaným elektricky vodivým polymerem, který na nich vytváří povrchovou vrstvu tloušťky 10–300 nm.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument, přihláška vynálezu ČR – v řízení


3. Vytlačovací hlava s inertní kapilárou s nulovou délkou

(FT – prof. Ing. Martin Zatloukal Ph.D. a kol. – Centrum polymerních materiálů)

Základní předností konstrukčního řešení vytlačovací hlavy s inertní kapilárou nulové délky je skutečnost, že toto řešení umožňuje zcela volný, nebržděný výtok polymerní taveniny do volného prostoru. Tok taveniny za kapilárou tedy není tedy ovlivněn interakcí s jakýmkoliv dalším konstrukčním prvkem zařízení, což znamená, že při aplikaci u reometru je zcela eliminována takto způsobená chyba. Současně je také tento výtok taveniny od začátku přístupný pozorování a vizuální kontrole, což je zejména u reometru, ale nejen u něj, další podstatná výhoda řešení vytlačovací hlavy s inertní kapilárou s nulovou délkou. Toto řešení je využitelné všude tam, kde je třeba zajistit zcela volný, nebrzděný a nezkreslený výtok taveniny z vytlačovacího zařízení nebo přípravku. Prioritně je pak technické řešení určeno pro aplikace v reologii polymerů k provádění kvalitních a přesných měření smykové viskozity nebo ke stanovení elongační (tahové) viskozity, pevnosti tavenin a hodnocení narůstání polymerní taveniny po výstupu z vytlačovací hubice.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument, přihláška vynálezu ČR – v řízení


4. Zařízení k povrchovému opracování opravených polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů

(FT – Ing. Zdeněk Dvořák CSc. a kol. – Ústav výrobního inženýrství)

Technické řešení se týká zařízení k povrchovému opracování polymerních trnů pro kontinuální vytlačování dutých profilů, zejména pak pro kontinuální výrobu hadic vytlačováním. Funkční ústrojí tohoto zařízení tvoří dutý střižný nástroj, jehož vnitřní dutina vymezená stěnou, která na vstupní straně přechází v obvodové ostří, tvarově a rozměrově odpovídá opracovávanému trnu. Střižný nástroj může být celistvý nebo dělený, přičemž jeho jednotlivé segmenty jsou uloženy ve střižné hlavě. Opravená část trnu je s předpětím vložena do upínacích, zařízení odstřihne přebytečný materiál v místě spoje s požadovanou vtokovou tvarovou rozměrovou přesností. Při tom není rozhodující tvarová složitost trnu ani jeho rozměry.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


5. Katétr pro intracervikální inseminaci

(UNI – Ing. Petr Humpolíček Ph.D. a kol. – Centrum výzkumu zdravotnických materiálů)

Katétr je tvořen vlastním tělesem katétru ve tvaru trubičky, na jehož zaváděcím konci je rozšíření (olivka) zajišťující průnik do děložního krčku a fixaci katétru. Olivka je z pružného materiálu se schopností přechodu ze zaváděcího stlačeného tvaru, který je fixován snímatelným obalem ve tvaru rukávce, do relaxovaného tvaru vymezeného kanálem děložního krčku po sejmutí rukávce. Tento katétr je určen pro intracervikální inseminaci živočichů.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument, přihláška vynálezu ČR – v řízení


6. Zabezpečovací systém

(FAI – doc. Ing. František Hruška Ph.D. – Ústav elektroniky a měření)

Technické řešení se týká zapojení tvořícího zabezpečovací systém, určený především pro bankomaty a účinný zejména jako ochrana proti odcizení celého zařízení. Značnou výhodou zabezpečovacího systému je zvýšená schopnost indikace nedovolených manipulací se sledovaným zařízením – bankomatem, trezorem, pokladnou, zaznamenávající všechny změny polohy a otřesy zařízení bez narušení jeho integrity. Tím je umožněno spuštění alarmu již při minimální změně polohy například bankomatu a současně může být automaticky uvedeno v činnost i znehodnocovací zařízení, takže buď je odcizení zcela zabráněno, nebo se alespoň zabrání použití získaných bankovek.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


7. Ovladač pro více-složkovou manipulaci na rozhraní člověk-stroj

(FAI – Ing. Erik Král – Ústav bezpečnostního inženýrství)

Technické řešení se týká vstupního rozhraní člověk-stroj, popřípadě člověk-počítač, které umožňuje až šesti-složkové polohování předmětů v robotice, počítačovém vytváření modelů trojrozměrných objektů ve trojrozměrném grafickém prostředí a v prostředí počítačové virtuální reality. Ovladač pro více-složkovou manipulaci na rozhraní člověk-stroj je určen především pro šesti-složkové polohování předmětů v robotice, ovládání softwarových produktů pro trojrozměrné modelování jako je Autodesk 3ds Max nebo Blende, softwarových produktů pro virtuální realitu a také pro ovládání trojrozměrných akčních her a simulátorů.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR- KONEC PLATNOSTI


8. Multifunkční plošný celek s využitím obnovitelných zdrojů energie

(FAME – doc. Ing. Petr Briš CSc. a kol. – Ústav průmyslového inženýrství a IS)

Multifunkční plošný celek poskytující využití obnovitelných zdrojů energie je určen pro energetické zhodnocení již využitých nebo dosud obtížně využitelných ploch, hlavní výhodou multifunkčního plošného celku je především jeho nezávislost na vnějších zdrojích energie při plném krytí dolní pevné plochy a jejím plném osvětlení. Horní aktivní plocha poskytuje multifunkčnímu plošnému celku nejen plnou energetickou soběstačnost, ale v jednotlivých konkrétních případech podle kapacity akumulačního systému se dosahuje bilance pozitivní, tedy systém umožňuje i dodávky energií do přenosové soustavy.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


9. Multifunkční lokomoční pomůcka pro handicapované

(FAME – Mgr. Zdeněk Melichárek – Ústav tělesné výchovy, FMK – BcA. Jan Škola – Ústav prostorového a produktového designu)

Jedná se o jedinečný design lokomoční pomůcky pro handicapované, které nabízí tělesně postiženým možnost aktivního sportovního vyžití formou variabilních nástavců na in-line bruslení, sledge hokej, monoski-lyžování, handbike-cyklistiku

image005 image007

image009 image012

image014

Druh PPO: zaregistrovaný hromadný průmyslový vzor Společenství – platný dokument, návazně podané přihlášky průmyslových vzorů do Kanady – v řízení

 

Referent transferu technologií

Přemek Strážnický
Tel.: +420 576 038 022
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript