Home Duševní vlastnictví a transfer technologií Transfer technologií a znalostí
Transfer technologií a znalostí Tisk

Transfer technologií představuje proces, který zajistí přenos poznatků  od počátečních fází  výzkumných prací až po zprostředkování komerčního využití dosažených výsledků. K formám transferu technologií  nejlépe využitelným na vysokých školách patří poskytnutí práva k užívání patentu, vzoru či známky formou licence, poskytnutí know-how nebo jednorázový převod práv. Pokud se partneři dohodnou, může dojít k uzavření smlouvy o dalším společném výzkumu a vývoji nebo také k založení společnosti s majetkovou účastní univerzity spin-off. CTT nabízí své služby při zajištění smluvního ošetření ve všech výše uvedených případech. Významnou aktivitou CTT, která napomáhá zvýšit komerční využitelnost výsledků výzkumu a vývoje, je nabídka technologií prostřednictvím mezinárodní sítě EEN. Veškeré potřebné informace a podklady pro zadání nabídky do sítě EEN jsou k dispozici u pracovníků CTT.