Vzdělávací akce CTT Tisk

CTT nabízí realizaci kurzů, školení a seminářů se zaměřením na oblast průmyslově právní ochrany, autorského práva, komercionalizace a transferu technologií, aktuální nabídku naleznete zde.

  • Průmyslově právní ochrana (vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, licence)
  • Autorské právo (zaměstnanecká a školní díla, copyright, citace, licenční smlouvy)
  • Transfer technologií (nabídka technologií prostřednictvím Portfolia UTB zde