Home Financování VaVaI
Financování VaVaI Tisk

V současnosti existuje velké množství dotačních titulů určených na podporu vědy, výzkumu, inovací, rozvoje lidských zdrojů a pedagogické činnosti.

Pro Vaši lepší orientaci ve světě dotací slouží tato sekce, která je rozdělena do dvou oblastí dle původu dotace na:

Nedílnou součástí problematiky výzkumu, vývoje a inovací je legislativní rámec České republiky a Evropského společenství. Předpisy, doporučené postupy a vybrané vzorové smlouvy naleznete zde.