VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ GAMA, PODPROGRAM 1 Tisk
Pátek, 31. července 2015

Technologická agentura České republiky (dále „poskytovatel“) VYHLAŠUJE výsledky druhé veřejné soutěže aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Podprogram 1, vyhlášené dne 26. února 2015.

Poskytovatel předpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujícíchprojektů.

Poskytovatel nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí podpory u následujících projektů z těchto důvodů:

Uchazeči o podporu budou o rozhodnutí poskytovatele vyrozuměni i písemně. Na podporu není právní nárok. Proti rozhodnutí poskytovatele se není možné odvolat, uchazeč může podat stížnost ke kontrolní radě TA ČR dle SME-08 Směrnice o stížnostech ve veřejných soutěžích.

Odůvodnění odlišných stanovisek předsednictva TA ČR

Zdroj: http://tacr.cz/index.php/cz/novinky/590-vyhlaseni-vysledku-2-verejne-souteze-programu-na-podporu-aplikovaneho-vyzkumu-experimentalniho-vyvoje-a-inovaci-gama-podprogram-1.html

 
Pozvánka na seminář 25.6.2015 Podpora komercializace na UTB ve Zlíně v rámci programu Gama TAČR Tisk
Pondělí, 22. června 2015
Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vás srdečně zve na seminář k plánovanému projektu Podpora komercializace na UTB ve Zlíně v rámci programu Gama TAČR Obsah: Obecné informace k programu a plánované realizaci na UTB Praktické informace pro potenciální žadatele Předběžný harmonogram projektu Dotazy Přednášející: Mgr. Kristýna Neulsová Místo konání: Univerzitní institut budova U11, místnost 419 Datum konání: 25. 6. 2015 Doba trvání: od 13:00 do 14:00 Pozvánka zde: http://isctt.utb.cz/pozvanka-na-seminar-25-6-2015-podpora-komercializace-na-utb-ve-zline-v-ramci-programu-gama-tacr/
 
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP1 Tisk
Čtvrtek, 30. dubna 2015

UTB ve Zlíně splnila podmínky veřejné soutěže

TG02010061 - Podpora komercializace na UTB ve Zlíně

 
Rozvojové programy 2012 Tisk
Pátek, 10. června 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo rozvojové programy pro rok 2012.
Celý článek...
 
PPP pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v 7. RP - připravované výzvy pro rok 2012 Tisk
Středa, 08. června 2011

Technologické centrum AV ČR uspořádá dne 15. června 2011 informační den k PPP - Partnerství veřejného a soukromého sektoru pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v 7. RP - připravované výzvy pro rok 2012.

Celý článek...
 
Švýcarské fondy Tisk
Pátek, 20. května 2011

Program švýcarsko-české spolupráce byl oficiálně zahájen Ministerstvem financí ČR 5. června 2009. Jednou z prioritních oblastí tohoto programu je životní prostředí.

Celý článek...
 
ARTEMIS a ENIAC Tisk
Pátek, 20. května 2011

1. vlna žádostí o institucionální podporu na podporu účasti v projektech společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC otevřena.

Celý článek...
 
Seminář pro žadatele do OP VK Tisk
Středa, 20. dubna 2011

MŠMT pořádá dne 26.4.2011 seminář pro žadatele finanční podpory z OP VK, Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.4 - Partnerství a sítě, výzva č. 31.

Celý článek...
 
Zapojení UTB ve Zlíně do OP VK, výzvy 2.2 Tisk
Středa, 20. dubna 2011

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se pravidelně zapojuje do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a předkládá projektové žádosti o dotaci. V dubnu 2011 se uzavřela výzva 2.2—Vysokoškolské  vzdělávání, kde byl příjem žádostí realizován ve třech kolech. Do posledního kola UTB ve Zlíně předložila 8 projektů, dle následujícího rozložení:

Celý článek...
 
Plán výzev OP VK na rok 2011 - aktualizovaný Tisk
Pátek, 01. dubna 2011

MŠMT aktualizovalo plán výzev OP VK na rok 2O11.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>

Strana 1 z 6