Home Financování VaVaI Aktuality Podpora společných česko-amerických projektů výzkumu a vývoje
Podpora společných česko-amerických projektů výzkumu a vývoje Tisk
Pondělí, 03. ledna 2011

Smluvní rámec pro vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými představuje Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007.

Implementačním orgánem Dohody je na české smluvní straně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Americkým vědeckým informačním střediskem, o.p.s. (AMVIS).

Smluvní strany vyhlašují každoročně výzvu k podávání návrhů společných česko-amerických projektů, kterým je v každém ze států smluvních stran udělována podpora z veřejných prostředků. Při podávání návrhů společných projektů je nezbytné postupovat v souladu s pokyny zveřejněnými na internetových stránkách http://www.amvis.cz/.