Home Financování VaVaI Aktuality Grantový program „Na podporu vědy a výzkumu“
Grantový program „Na podporu vědy a výzkumu“ Tisk
Úterý, 25. ledna 2011

Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ) vyhlašuje 1. Kolo grantového řízení, a to pro oblast matematiky, ekonomie a medicíny.

Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, a to ve výši nejvýše 1 milion Kč. Témata grantového programu jsou:

1. podpora kvalitního vědeckého projektu;

2. podpora úspěšného českého vědce, který se rozhodne pro návrat ze zahraničí;

3. popularizace vědy a výzkumu.

 Termín uzávěrky: 31. března 2011 včetně.

 Více informací: http://www.icpi.cz/cz/aktuality.php?i=406