Home Financování VaVaI Aktuality Programy BETA, OMEGA, Centra kompetence schváleny
Programy BETA, OMEGA, Centra kompetence schváleny Tisk
Úterý, 01. února 2011
Dne 19. ledna 2011 schválila Vláda České republiky na svém zasedání tři nové programy připravované Technologickou agenturou ČR.  Na základě vládních usnesení č. 54. 55. a 56. byl schválen program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“, dále program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“ a program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“.