Home Financování VaVaI Aktuality Výsledky OP VK - 2.4 Partnerství a sítě
Výsledky OP VK - 2.4 Partnerství a sítě Tisk
Pondělí, 07. února 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výzvy č. 17 v rámci oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně získala podporu pro dva své projekty:

  • Partnerství pro komplexní rozvoj kompetencí a vzdělávání v oblasti managementu ve zdravotnictví;
  • Zapojení odborníků z praxe do výuky na vysokých školách.

Seznam projektů schválených k realizaci