Home Financování VaVaI Aktuality Zapojení UTB ve Zlíně do OP VK, výzvy 2.2 - VŠ vzdělávání
Zapojení UTB ve Zlíně do OP VK, výzvy 2.2 - VŠ vzdělávání Tisk
Úterý, 15. února 2011

Dne 11. února 2011 skončilo první kolo výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2. 2 – Vysokoškolské vzdělávání.

Výzva byla zaměřena na inovace studijních programů, zapojení odborníků z praxe a zahraničí a podporu praxí a stáží studentů VŠ.

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky předložila jednu projektovou žádost s cílem inovovat výuku regionálního rozvoje za cca 12 milionů korun.

 Všechny žádosti o dotaci byly kontrolovány projektovými manažery projektu "Od rozvoje znalostí k inovacím", kteří navrhovatelům projektů průběžně poskytovali metodologickou pomoc a provedli kontrolu věcné a formální správnosti všech žádostí o dotaci.