Home Financování VaVaI Aktuality Česko-slovenské výzkumné projekty 2012-2013
Česko-slovenské výzkumné projekty 2012-2013 Tisk
Úterý, 01. března 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zvěřejnilo výzvu k podávání návrhů Česko-slovenských výzkumných projektů s dobou řešení 2012 - 2013.

Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu ve státech smluvních stran, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků podílejících se na řešení společných projektů základního výzkumu.

Výzkumné projekty v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům týchž řešitelských týmů ze států smluvních stran neopakovalo více než třikrát. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich vzájemné spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

Podpora projektů v rámci aktivity MOBILITY spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy vysílající smluvní strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající smluvní strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění) a přijímající smluvní strana jeho pobytové náklady (ubytování, stravné, kapesné).

V rámci aktivity MOBILITY není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011

Více informací