Home Financování VaVaI Aktuality Vyhlášena nová výzva v programu LIFE+
Vyhlášena nová výzva v programu LIFE+ Tisk
Úterý, 15. března 2011

Evropská komise vyhlásila novou výzvu k předkládání projektů, které mají být financovány v rámci evropského fondu pro ochranu životního prostředí, programu LIFE+.

Předkladatelé budou moci zasílat projekty spadající do jedné ze tří složek programu: příroda a biologická rozmanitost, politika a správa v oblasti životního prostředí a informovanost a komunikace.

 

Celkem je k dispozici 267 milionů EUR ve formě spolufinancování dohod o grantech. Pro ČR byla v roce 2011 vyčleněna indikativní alokace ve výši cca 5,7 milionů EUR. Konečný termín pro předkládání projektových návrhů národnímu kontaktnímu místu je 18. července 2011.

Více informací: http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life