Technology Cup Tisk
Čtvrtek, 17. března 2011
Máš inovaci, tecnlogii nebo prostě dobrý nápad? Chtěl by ses pokusit uvést ji do praxe?

Partnerské univerzity připravily soutěž o nejlepší původní práci na téma inovace. Maximální rozsah textu je 5 000 znaků, přičemž v případě nutnosti doplnění by každý soutěžící měl být schopen doplnit svoji práci potřebnými technickými detaily či daty.

Soutěž je určena pro studenty a doktorandy z jakékoliv univerzity, nejen z partnerských univerzit. Také mladí profesionálové se mohou zúčastnit v kategorii s doktorandy. Termín odevzdání práce je do 30. dubna 2011.

Témata:

1. Telekomunikace & ICT

2. Strojírenství, Doprava & energetika

3. Medicína, Biotechnologie & přírodní vědy

4. Zemědělství, Lesnictví & Ochrana přírody

5. Humanitní vědy, média & kultura

Více informací http://www.technologycup.cz