Konzultace k TIP Tisk
Pátek, 01. dubna 2011

Konzultace k žádostem o podporu projektů výzkumu a vývoje přihlašovaným do resortního programu TIP na rok 2012.

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na výběr programových projektů do resortního programu výzkumu a vývoje TIP Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 se předpokládá v květnu-červnu 2011.
Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor průmyslového výzkumu a vývoje, poskytuje od dnešního dne do zahájení soutěžní lhůty konzultace k podávání žádostí do výše uvedeného programu na podporu projektů výzkumu a vývoje na rok 2012.
Konzultace  jsou určeny výhradně pro přímé uchazeče o podporu a pouze ke konkrétním návrhům projektů.

Konzultace poskytuje Ing. Josef Faltus. Termíny konzultací lze dohodnout výhradně telefonicky na čísle 224 853 200, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 16.00 hod.

Více informací