Home Financování VaVaI Aktuality GA ČR - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
GA ČR - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu Tisk
Pátek, 01. dubna 2011

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 30. 3. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu GB - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu.

Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 9. 5. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Grantové agentury ČR.