Home Financování VaVaI Aktuality Zapojení UTB ve Zlíně do OP VK, výzvy 2.2
Zapojení UTB ve Zlíně do OP VK, výzvy 2.2 Tisk
Středa, 20. dubna 2011

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se pravidelně zapojuje do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a předkládá projektové žádosti o dotaci. V dubnu 2011 se uzavřela výzva 2.2—Vysokoškolské  vzdělávání, kde byl příjem žádostí realizován ve třech kolech. Do posledního kola UTB ve Zlíně předložila 8 projektů, dle následujícího rozložení:

Fakulta managementu a ekonomiky: 2 projekty

Fakulta technologická:1projekt

Fakulta logistiky a krizového řízení:1projekt

Fakulta multimediálních komunikací:1projekt

Fakulta aplikované informatiky:1projekt

Fakulta humanitních studií:1projekt (UTB ve Zlíně v roli partnera)

Univerzita tak poskytovatele dotace—Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR— žádá o částku ve výši 151 575 542 Kč.