ARTEMIS a ENIAC Tisk
Pátek, 20. května 2011

1. vlna žádostí o institucionální podporu na podporu účasti v projektech společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC otevřena.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 19. května 2011 otevírá 1. vlnu žádostí o institucionální podporu na podporu účasti v projektech společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 2011. 1. vlna žádostí vztahující se k projektům vybraným v rámci výzvy JU ARTEMIS CALL 2010 a JU ENIAC CALL 2010 je otevřena do 23. června 2011 do 14:30 hodin. Do uvedeného termínu musí být žádosti odeslány v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace eprojekt, listinná podoba žádosti vytvořené webovou aplikací včetně čestného prohlášení uchazeče musí být doručena na adresu MŠMT, Odbor 32, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 v obálce označené „1. vlna žádostí o dofinancování projektů ARTEMIS/ENIAC“, přičemž rozhodující je datum podacího razítka, které musí souhlasit se dnem uzavření vlny, což je 23. červen 2011.

Softwarovou přihlášku eprojekt včetně dalších informací naleznete na adrese: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2008-RP/  - na stránkách veřejných soutěží ve výzkumu.

Zdroj