Home Financování VaVaI Aktuality Švýcarské fondy
Švýcarské fondy Tisk
Pátek, 20. května 2011

Program švýcarsko-české spolupráce byl oficiálně zahájen Ministerstvem financí ČR 5. června 2009. Jednou z prioritních oblastí tohoto programu je životní prostředí.

Program švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat do 14.6.2012 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionů švýcarských franků, což je přibližně 1.744 miliardy korun.  Z této částky je téměř 0,5 miliardy korun, určeno právě pro oblast životního prostředí a také pro oblast infrastruktury. Minimálně 40 % příspěvku bude cíleno regionálně - především do Olomouckého a Moravskoslezského, popřípadě Zlínského kraje.

Švýcarsko česká spolupráce sleduje dva hlavní cíle, jimiž jsou:

-      Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a vyspělejšími zeměmi rozšířené Evropské unie;

-      Přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony v rámci České republiky.

Více informací