Home Financování VaVaI Aktuality Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP1
Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, PP1 Tisk
Čtvrtek, 30. dubna 2015

UTB ve Zlíně splnila podmínky veřejné soutěže

TG02010061 - Podpora komercializace na UTB ve Zlíně