Home Financování VaVaI Aktuality Výsledky výzvy OP VK: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
Výsledky výzvy OP VK: 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání Tisk
Úterý, 15. června 2010
V červnu 2010 byly zveřejněny výsledky výzvy č. 15 v rámci oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj. UTB ve Zlíně se výzvy zúčastnila v roli žadatele nebo partnera přípravou osmnácti projektů.

Podporu nakonec získalo těchto šest projektů:

A) Projekty UTB ve Zlíně
  • Zkvalitnění výuky – inovace a modernizace výuky na nově vzniklé FLKŘ, předložila FLKŘ, celkový rozpočet projektu 6 260 387,76 Kč.
B) Projekty UTB ve Zlíně, realizované ve spolupráci s partnerem s finanční účastí
  • Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů – předložila FT, celkový rozpočet projektu 16 720 827,87 Kč.
  • Modernizace výuky nově zřízeného Ateliéru designu skla – předložila FMK, celkový rozpočet projektu 7 779 787 Kč.
  • Výuka podnikatelství – předložila FaME, celkový rozpočet 4 569 790,72 Kč.
C) Projekty UTB ve Zlíně, realizované ve spolupráci s partnerem bez finanční účastí
  • Inovace klíčových předmětu bakalářských a magisterských studijních programů na FaME UTB ve Zlíně – předložila FaME, celkový rozpočet projektu 6 446 276 Kč.
  • Další rozvoj e-learningové výuky studijního programu Chemie a technologie potravin  a rozšíření stávajících distančních textů o audiovizuální sekci – předložila FT, celkový rozpočet projektu 6 297 353,18 Kč.
Seznam všech příjemců je k dispozici na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vysledky-vyzvy-c-15-oblasti-podpory-2-2-vysokoskolske.

Všem začínajícím řešitelům projektů nabízí Ústav projektových činností v rámci projektu „Od rozvoje znalostí k inovacím“ metodickou pomoc formou konzultací a pracovních setkání při zahajování nových projektů.