Home Financování VaVaI Aktuality Ministerstvo kultury – program NAKI
Ministerstvo kultury – program NAKI Tisk
Pondělí, 21. června 2010
Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje dne 5.5.2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Hlavním cílem navrhovaného Programu je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.

Tematické priority:

 • Nemovité kulturní dědictví
 • Movité kulturní dědictví
 • Nehmotné kulturní dědictví
 • Území s kulturně historickými hodnotami
 • Vztah společnosti k historické paměti národa
 • Sociálně-kulturní aspekty národní identity
 • Kultura a kulturní tradice národností a menšin žijících na našem území
 • Vzdělanost a vzdělávání jako součást kulturní identity národa
 • Moderní dokumentační, evidenční a prezentační technologie
 • Technologie a systémy pro zvýšení ochrany hmotného kulturního dědictví
 • Materiály a technologie pro záchranu a zachování kulturního dědictví
 • Diagnostika poškozování a životnost objektů kulturního dědictví
 • Vývoj nových technologií pro inventarizaci, digitalizaci fondů knihoven, archivů a muzeí, tvorbu databází a jejich zpřístupnění
 • Infrastruktura pro vědeckou a technologickou podporu zachování národní a kulturní identity
 • Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví
Více informací zde.