Home Financování VaVaI Aktuality Výsledky OP LZZ, oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce
Výsledky OP LZZ, oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce Tisk
Čtvrtek, 15. července 2010

Byly zveřejněny výsledky výzvy v rámci oblasti podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně získala finanční podporu ve výši 6 891 845, 36 Kč na realizaci projektu „Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socio-ekonomický rozvoj regionu“.

Seznam všech příjemců je k dispozici na: http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/vysledky-vyzvy-c-51