Home Financování VaVaI Aktuality 7. RP: pracovní programy a výzvy pro r. 2011
7. RP: pracovní programy a výzvy pro r. 2011 Tisk
Pondělí, 02. srpna 2010

V úterý 20. července byla Evropskou komisí vyhlášena vlna výzev 7. RP pro rok 2011. Jde o balík celkem 51 výzev ve všech specifických programech (kromě Euroatom). Pro UTB ve Zlíně jsou potenciálně nejzajímavější výzvy specifického programu Spolupráce (Cooperation) zaměřené na mezinárodní spolupráci ve VaV. Byla vyhlášena témata mj. v oblastech NMP (nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie), Environment (vč. změny klimatu), ICT (pozn.: zde se ovšem hlavní 7. výzva očekává na podzim) či SSH (socioekonomické a humanitní vědy), a dalších.

Podrobnější informace lze nalézt na: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationCallsPage

Uzávěrka příjmu přihlášek:

  • typicky   4. 11. 2010 (NMP – 1. kolo dvoukolových výzev)
  • typicky 16. 11. 2010 (Environment)
  • typicky   2. 12. 2010 (ICT)
  • typicky   2.   2. 2011 (SSH)

(termíny uzávěrek se dle konkrétního tématu značně liší, uvedená data se vztahují k nejtypičtějším případům pro UTB ve Zlíně nejzajímavějších témat).

Pozn.:

Projekty 7. RP jsou založeny na spolupráci mezinárodních řešitelských konsorcií, předkladatelem projektů jsou konsorcia jako celek. Pro reálnou šanci na úspěch je třeba připravit projekt přesně naplňující obsah požadovaný výzvou a vytvořit vyvážené řešitelské konsorcium nejlépe různých typů partnerů z požadovaného počtu různých států (obvykle 3+, 7+ apod. dle typu projektu). Koordinátorem konsorcia by měl být silný subjekt s praktickými zkušenostmi z projektů rámcových programů (v praxi se osvědčuje nejlépe ze starých členských států EU). Upozorňujeme, že příprava projektu 7. RP je dlouhodobý proces, kde vlastní psaní projektu je vlastně až jeden ze závěrečných kroků – několik měsíců mezi vyhlášením výzvy a její uzávěrkou je proto třeba chápat jako termín velmi „šibeniční“.