Home Financování VaVaI Aktuality Vyhodnocení zapojení UTB ve Zlíně do výzvy OP VK, oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě
Vyhodnocení zapojení UTB ve Zlíně do výzvy OP VK, oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě Tisk
Pondělí, 02. srpna 2010

Dne 30. července 2010 skončila výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2. 4 – Partnerství a sítě.

Výzva byla zaměřena na posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy.

 UTB ve Zlíně se zapojila šesti projekty (v roli žadatele i partnera s/bez finanční účasti) s celkovou alokací za projekty ve výši 77 116 042,34 Kč. V případě úspěchu všech projektů by UTB ve Zlíně mohla získat 50 629 950,64 Kč.

Zapojení jednotlivých součástí UTB ve Zlíně do výzvy:

  • Fakulta managementu a ekonomiky – 3 projekty s rozpočtem pro univerzitu ve výši 10 928 810, 81 Kč;
  • Fakulta technologická – 2 projekty s rozpočtem pro univerzitu ve výši 6 411 380 Kč;
  • Univerzitní institut – 1 projekt s rozpočtem pro univerzitu ve výši 33 289 759, 83 Kč.
Všechny žádosti o dotaci byly kontrolovány projektovými manažery projektu "Od rozvoje znalostí k inovacím", kteří navrhovatelům projektů průběžně poskytovali metodologickou pomoc a provedli kontrolu věcné a formální správnosti všech žádostí o dotaci.