Home Financování VaVaI Aktuality Inovativní akce – podpora transferu znalostí
Inovativní akce – podpora transferu znalostí Tisk
Pondělí, 20. září 2010

UTB ve Zlíně se zapojila do pilotního běhu nového programu „Inovativní akce – podpora transferu znalostí“ předložením dvou projektů. K úspěšné realizaci projektů budou jednotlivým partnerstvím napomáhat externí poradci, kterými budou v případě UTB ve Zlíně Ing. Michal Orava a Mgr. Marcel Navrátil z Ústavu projektových činností (UNI).

 V prvním případě se jedná o partnerství společnosti NWT Computer s.r.o. a doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitky, Ph.D. et Ph.D. (FT, CPM), ve druhém pak firmy 5M s.r.o. a doc. Dr. Ing. Vladimíra Pavlínka (FT, CPM).

 Celková výše dotace na oba projekty bude činit 2 miliony Kč + DPH.