Home Financování VaVaI Aktuality MŠMT: OP VK, oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
MŠMT: OP VK, oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Tisk
Pondělí, 20. září 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání Individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Cílem výzvy je podpora projektů, které přispívají ke vzniku a rozvoji výzkumných a vývojových týmů s důrazem na internacionalizaci, multidisciplinaritu a spolupráci s privátní sférou.

 Uzávěrka příjmu přihlášek: projektové žádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vždy do 13:00 v den ukončení příjmu žádostí:

a) 27. září – 1. října 2010

b) 25.–29. dubna 2011

 Více informací: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich