Home Financování VaVaI Aktuality Nadace Tomáš Bati: Věda a výzkum pro život 2010
Nadace Tomáš Bati: Věda a výzkum pro život 2010 Tisk
Čtvrtek, 23. září 2010

Nadace Tomáše Bati vyhlásila výzu pro podání žádosti o grant pro program "Výzkum a věda pro život 2010".

Smyslem a účelem grantové politiky NTB s uplatněním výnosů NIF je podpora aktivit vědců a výzkumníků či řešitelských týmů, jejichž cílem je dosáhnout takových výsledků ve vědecké či výzkumné práci, jež představují z objektivního hlediska pokrok a jsou přímo či nepřímo využitelné (uplatnitelné) v praxi. Forma vědeckých a výzkumných aktivit není předem dána.

Žádosti je možno předkládat do 1. listopadu 2010.

Podrobnější informace lze nalézt na: http://www.batova-vila.cz