Home Financování VaVaI Aktuality Vyhodnocení zapojení UTB ve Zlíně do OP VK oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Vyhodnocení zapojení UTB ve Zlíně do OP VK oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Tisk
Středa, 06. října 2010

Vyhodnocení zapojení UTB ve Zlíně do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Dne 1. října 2010 skončila výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

V rámci výzvy bylo možné připravit projekty zaměřené na

  • podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje, zejména inicializačních pracovních pozic a startovacích pozic;
  • příprava zapojení jedinců i týmů do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu a vývoje.

Připraveny byly dva projekty v celkové výši 70 535 945,60 Kč pro UTB ve Zlíně. Konkrétně se zapojily tyto součásti:

  •   Fakulta logistiky a krizového řízení projektem „Vznik výzkumného týmu pro environmentální rizika a bezpečnost“ s rozpočtem 30 576 770,06 Kč;
  •   Univerzitní institut projektem „Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních systémů“ s rozpočtem ve výši 39 959 175, 54 Kč.

Žadatelům byla poskytnuta odborná pomoc Ústavu projektových činností v rámci projektu Od rozvoje znalostí k inovacím.