Home Financování VaVaI Mezinárodní zdroje 7. rámcový program (7. RP)
7. rámcový program (7. RP) Tisk

FP7(“Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities”, “Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities”)

7. rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace hlavním nástrojem EU pro financování výzkumu a vývoje. Jeho rozpočet v rozpočtovém období 2007 až 2013 činí 50,521 mld. EUR (+ 2,751 Euratom 2007-2011). Skládá se ze 4 specifických programů odpovídajících hlavním cílům evropské výzkumné politiky:

 • Spolupráce – mezinárodní spolupráce při VaV (> 60 % rozpočtu 7. RP)
 • Kapacity – tvorba a podpora výzkumných kapacit a výzkum ve prospěch SME
 • Myšlenky – špičkový „hraniční“ základní výzkum (na hranici lidského poznání)
 • Lidé – akce Marie Curie

Ze 7. RP jsou dále podporovány aktivity Společného výzkumného centra Evropské komise (Joint Research Centre, JRC), tvořeného několika přímo financovanými výzkumnými institucemi, a opomenout nelze ani 7. RP Euratomu zahrnující termonukleární výzkum, jaderné štěpení a radiační ochranu a opět výzkum realizovaný JRC.

Oficiální zdroj informací: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Oficiální dokumenty: http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Národní kontaktní body v ČR: http://www.fp7.cz (TC AV ČR, v rámci projektu NICER)

Specifický program Spolupráce (COOPERATION)

tvoří více než 60 % rozpočtu 7. RP.  Podporuje spolupráci mezinárodních konsorcií (typicky min. 3 účastníci z 3 různých států) ve VaV v oblastech definovaných dle potřeb evropské společnosti a průmyslu. Oblasti a témata podporovaného výzkumu stanovují pravidelně vydávané pracovní programy pro tematické oblasti:

 1. Zdraví
 2. Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie
 3. Informační a komunikační technologie
 4. Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
 5. Energie
 6. Životní prostředí (včetně změny klimatu)
 7. Doprava (včetně letectví)
 8. Společensko-ekonomické a humanitní vědy
 9. Kosmický výzkum
 10. Bezpečnost

Vyhlašovány bývají i víceoborové (společné) výzvy. Z programu Spolupráce jsou dále spolufinancovány projekty Společných technologických iniciativ (JTI, Joint Technology Initiatives) a koordinace výzkumných aktivit.

Specifický program Kapacity (CAPACITIES)

se zaměřuje na rozvoj a efektivní využívání výzkumných a inovačních kapacit. Podporuje také výzkum ve prospěch malých a středních podniků (specifické typy projektů), problematiku vědy ve společnosti (etika, účast žen, hodnocení a komunikace vědy,…) a tzv. regiony znalostí – podporu spolupráce regionů formou vytváření výzkumem řízených klastrů.

Specifický program Myšlenky (IDEAS)

podporuje špičkový (základní) výzkum často charakterizovaný jako hraniční („frontier research“) – na hranici lidského poznání. Program poskytuje granty pro začínající i zkušené výzkumné pracovníky z veřejného i soukromého sektoru, přičemž kritériem je excelence. Cílem je rozpoznat nejlepší myšlenky a podpořit nejlepší mozky v Evropě i přitáhnout talenty ze zahraničí.

Specifický program Lidé (PEOPLE)

(obecně známý jako akce Marie Curie) podporuje mobilitu výzkumných pracovníků a jejich spolupráci s pracovníky z jiných zemí. Nabízí příležitosti pro výzkumníky v různých fázích kariéry i pro hostitelské organizace. Škála podporovaných aktivit zahrnuje školicí sítě, evropské stáže i stáže ve třetích zemích, evropské a mezinárodní reintegrační granty (usnadňující návrat ze stáže Marie Curie, resp. z třetích zemí) i specifické akce typu Noc vědců.

 

Účast v projektech 7. RP je pro vědce, výzkumné týmy i instituce prestižní záležitostí, která umožní významně rozvinout mezinárodní spolupráci, předpokládá ovšem špičkovou úroveň a v neposlední řadě také zajištění vlastního spolufinancování, jehož výše se odvíjí od konkrétního typu projektu. Může ovšem přinést významné evropské prostředky na VaV, přístup k informacím, znalostem a kontaktům a zviditelnit pracoviště v mezinárodním měřítku.