Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) Tisk

cip-logoHlavním cílem Rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace jsou malé a střední podniky (SME). Program podporuje inovace (včetně eko-inovací), usnadňuje přístup k financování a přináší služby podpory podnikání do regionů. Podporuje také využívání informačních a komunikačních technologií, přispívá tak k rozvoji informační společnosti. V rozpočtovém období 2007 až 2013 pracuje CIP s celkovým rozpočtem 3,621 mld. EUR. Dělí se do tří programů:

  • The Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)
  • The Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP)
  • The Intelligent Energy Europe Programme (IEE)

Více informací: http://ec.europa.eu/cip/