ESPON 2020 Tisk

 

ESPONProgram ESPON 2020 (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion) se zaměřuje na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Jeho rozpočet je financován ze 75 % z ERDF, přičemž zbytek hradí 31 zapojených zemí (EU-27 + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Priority programu:

  • Aplikovaný výzkum v oblasti územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti
  • Cílená analýza uživatelské poptávky
  • Vědecká platforma a nástroje
  • Kapitalizace, vlastnictví a účast
  • Technická pomoc, analytická podpora a komunikace

Více informací: http://www.espon.eu