Home Financování VaVaI Mezinárodní zdroje Finanční mechanismy EHP/Norska
Finanční mechanismy EHP/Norska Tisk
eeaTři nečlenské státy EU (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) založily Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru, Norské království kromě toho i vlastní Norský finanční mechanismus. Hlavním cílem finančních mechanismů, které z 97 % financuje Norsko, je snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru. Podpora se v období 2009 až 2014 zaměřuje na:
  • ochranu a management životního prostředí
  • změnu klimatu a obnovitelné zdroje energie
  • zachycování a ukládání skleníkových plynů
  • zelené průmyslové inovace
  • výzkum a vědu
  • ochranu kulturního dědictví
  • občanskou společnost
  • rovné příležitosti a dialog v tripartitě
  • spravedlnost a vnitro
  • lidský a společenský rozvoj

Podporovány jsou nové členské státy EU (10+2) a pouze z finančního mechanismu EHP dále také Řecko, Portugalsko a Španělsko. Z celkové částky 1,79 mld. EUR připadne pro Českou republiku ročně 26,36 mil. EUR.

Více informací: http://www.eeagrants.org

Kontakty v ČR: www.naep.cz