TEMPUS IV Tisk
tempus_Tempus IV (2007-2013) je program EU, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských zemích (z regionů východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře) prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých škol. Cílem programu je podpořit partnerské země v provádění reforem a modernizace jejich vysokoškolských vzdělávacích systémů. Program také usiluje o podporu vzájemné propojenosti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s evropskými standardy, které vyplývají z Boloňského procesu a Lisabonské strategie.

Projekty Tempus IV mohou řešit reformy učebních osnov, řízení VŠ a problematiku vztahů vysokoškolského vzdělávání a společnosti, v malém rozsahu zahrnovat i krátkodobé mobility studentů, pracovníků a pedagogů.

Více informací: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

Národní kontaktní bod: www.naep.cz