Home Financování VaVaI Národní zdroje Grantová agentura České republiky
Grantová agentura České republiky Tisk

Grantová agentura České republiky (GAČR) je samostatná instituce ČR pro účelové financování základního vědeckého výzkumu prostřednictvím peněžitých grantů v trvání 1 až 5 let. Témata grantů si volí žadatelé sami, přičemž projekty musí zapadat do pěti oblastí základního výzkumu:

  • technické vědy
  • přírodní vědy (včetně matematiky)
  • lékařské vědy
  • společenské vědy
  • zemědělské vědy.

Oficiální stránky GA ČR jsou zde.

Projekty GA ČR se dělí na:

  • Standardní grantové projekty
  • Bilaterální grantové projekty
  • EUROCORES