Home Financování VaVaI Národní zdroje OP Výzkum a vývoj pro inovace
OP Výzkum a vývoj pro inovace Tisk

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

OP VaVpI, strukturální fond EU, spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Oficiální stránky poskytovatele dotace naleznete zde.

Přehled prioritních os a oblastí podpory

Prioritní osa 1 – Evropská centra excelence (výzvy ukončeny)

Prioritní osa 2 – Regionální VaV centra (výzvy ukončeny)

Prioritní osa 3 – Komercionalizace a popularizace VaV

  • 3.1 Transfer technologií a komercializaci výsledků VaV
  • 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV
  • 3.3 Informační infrastruktury pro VaV

Prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Aktuální výzvy VaVpI