Home Financování VaVaI Národní zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tisk

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

OP VK spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Oficiální stránky poskytovatele dotace naleznete zde.

Přehled prioritních os a oblastí podpory

Výzvy

Pokyny pro navrhovatele a předkladatele projektů za UTB ve Zlíně

Interní předpisy UTB ve Zlíně relevantní pro OP VK

 

Kontaktní osoba pro projekty financované z národních zdrojů:

Ing. Vladimíra Miklová
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tel: +420 576 038 030