Home Financování VaVaI Národní zdroje OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Interní předpisy UTB ve Zlíně relevantní pro OP VK
Interní předpisy UTB ve Zlíně relevantní pro OP VK Tisk
Směrnice kvestora č. 6/2008 – Příprava a realizace projektů finančně podpořených z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příloha č. 1: Průběh přípravy projektu
Příloha č. 2: Průběh realizace projektu
Příloha č. 3: Typologie popisu činností hlavních členů odborného a manažersko-administrativního týmu
Příloha č. 4: Informační povinnost v rámci projektů OP VK – přehled
Směrnice kvestora č. 4/2009 - Algoritmus výpočtu nákladů na budovy UTB ve Zlíně[97 KiB]
Sdělení kvestora č. 1
Sdělení kvestora č. 2
Sdělení kvestora č. 3
Sdělení kvestora č. 4